Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi tájékoztatás

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, a szerződés megkötését a rendelés leadása, illetve a felhasználó részére kiállított számla bizonyítja. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://www.dupply.com/aszf oldalon.

Általános rendelkezések:

 • A szállítói kapcsolatra az ÁSZF vonatkozik. Az ÁSZF a Kereskedő és a Vevő között a megrendelés időpontjában jön létre.
 • A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szerződés 2022. 10. 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Kereskedő jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződést. A módosításokat a Kezeskedő azok hatályba lépése előtt 11 nappal a https://www.dupply.com/aszf oldalon közzéteszi.
 • Az egyedi szerződéses megállapodások, mint például Viszonteladói Szerződés, Szállítói Keretmegállapodás, Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések előnyt élveznek jelen Szerződéssel szemben. A szerződésektől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltétel nem válik a szerződés részévé, kivétel ez alól, amennyiben az ügyvezető ezek érvényességéhez írásban hozzájárult.
 • A Kereskedő csatornáin található összes grafikai és technikai szerkezet a Kereskedő tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult.
 • A Kereskedő a Felhasználó által tévesen és/vagy esetleg pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Kerekedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Kereskedő: A szolgáltató, továbbiakban kereskedő, hardvert, szoftvert és egyéb számítástechnikai eszközöket és szolgáltatásokat értékesít felhasználóinak kereskedelmi csatornáin keresztül.

Fogyasztó: Olyan felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: Vállalkozók, illetve vállalkozások olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük gyakorlása során járnak el.

Vevő: Olyan felhasználó, aki kereskedelmi csatornáink valamelyikén megrendelést adott le.

Kereskedelmi csatornák: DUPPLY Webáruház, eMAG Marketplace, Hardverapró, telefon, e-mail, üzlet

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A megjelenített termékek kereskedelmi csatornáinkon keresztül rendelhetők meg. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webáruházban a Kereskedő a termékek beazonosításához szükséges adatokat, fotót jelenít meg. A Kereskedő akciós árat nem vezet be, a marketing ezen eszközét nem alkalmazza kereskedelmi csatornáin.

A Kereskedő törekszik, hogy a Webáruházban található árak és elérhetőségek pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben hibás ár vagy termék elérhetőség kerül fel a Webáruház felületére, akkor a Kereskedő nem köteles a hibás megrendelést visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására vagy korrekciójára. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Rendelés menete:

 • A Felhasználó regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba és leadhatja megrendelését. Regisztráció nélkül webáruházunkban megrendelés nem lehetséges, így egyéb kereskedelmi csatornáinkon adható le megrendelés.
 • A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termék(ek)et. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a menüben található kosár feliratra kattintva.
 • A Felhasználó kosarában módosíthatja a megrendelni kívánt termék, termékek mennyiségét.
 • Abban az esetben, ha a Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, használhatja a keresőt a további termékek kereséséhez, vagy visszatérhet a kezdőlapra a termékek böngészéséhez. Ha nem szeretne további termékeket rendelni, a Megrendelésre kattintva megadhatja a rendeléshez szükséges további adatokat (5) és elküldheti megrendelését. A kosár tartalmát törölheti az X gombra kattintva.
 • A Felhasználó kiválasztja a számlázási, szállítási címet, kapcsolattartási adatait és a fizetési, szállítási módot.

Szolgáltatói adatok:

A szolgáltató neve: DUPPLY Kft.

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42. B. ép.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 13-09-205216

Adószáma: 27917507-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Főváros Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 36 23 420 094

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

DUPPLY Kft.

2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42. B. ép.

Telefon: 36 23 420 094

Kapcsolatfelvétel panaszügyintézés, értékesítés, szerviz vonatkozásában üzletünkben történik nyitvatartási időben. Kapcsolat

Szerződés létrejötte:

 • A Kereskedő elektronikus csatornáin közzétett termékek, azok árai, illetve becsült szállítási ideje nem minősül hivatalos ajánlattételnek. A kereskedő a termékek azonosításához szükséges megnevezést és gyártói azonosítókat közzéteszi elektronikus csatornáin A Kereskedő által forgalmazott termékek specifikációja megtalálható a gyártók oldalán. A kereskedő által forgalmazott termékek megjelenése és technikai specifikációja az észszerűség határain belül eltérhet a gyártó oldalán közzétett specifikációtól, különös tekintetben színben lehetnek eltérések a különböző megjelenítők adottságából eredendően.
 • A Vevő a Kereskedő csatornáin keresztül adhat le megrendelést. A Vevő megrendelése kötelező érvényű ajánlatot jelent a megrendelt termék(ek)re vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, amennyiben a Kereskedő visszaigazolta a megrendelést.
 • A Kereskedő a tőle telhető legrövidebb időn belül visszaigazolja a Vevő megrendelését a Vevő által választott kereskedelmi csatornán.
 • A szerződéskötés a szállítás késedelmének fenttartásával történik. Minden szállítás az áruk a Kereskedő raktárába történő beérkezése, illetve a szállítási mód által adott lehetőségek függvénye. A Kereskedő minden erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben a Kereskedő a legjobb tudásához mérten nem tudja az árut beszerezni, akkor a Vevőt azonnal értesíti, ezzel egyidőben a Kereskedő haladéktalanul kezdeményezi a vételár és előlegek visszafizetését. A Kereskedő nagyobb megrendelések esetén felkínálja a vevő részére a részszállítás lehetőségét. A Kereskedő nem felelős a szállítást és a teljesítést megnehezítő vagy lehetetlenné tevő vis maior események miatti késedelmekért még akkor sem, ha azok a Kereskedő beszállítóinál következnek be, még a Kereskedő által kötelezően vállalt határidők esetén sem.

Fizetési feltételek és a tulajdonjog fenttartása:

 • A Kereskedő az áru tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja. Vállalkozások esetében a Kereskedő mindaddig fenntartja az áru tulajdonjogát, ameddig a Vállalkozóval, Vállalkozással szemben valamennyi követelése van, beleértve az egyidejűleg vagy később létrejött számlákból eredő követeléseket. A Vevő jogosult a tulajdonjog fenntartása mellett az árut tovább értékesíteni, és ezennel engedményezni a tovább értékesítésből eredő valamennyi követelését a Vevővel vagy harmadik féllel szemben érvényesíteni.
 • A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a Vevőt és információt szerezzen likviditásáról. A Vevő köteles a fizetési bizonylatot, bizonylatokat megőrizni arra az esetre, hogy cégünk felé történő fizetést igazolni tudja.
 • Amennyiben a Vevő valótlan adatokat adott meg, vagy fizetési késedelembe esik, valamint hitelképességéről valótlan adatokat közöl, vagy csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alá kerül, illetve egyéb forrásból olyan információt szerez a Vevőről, mely a Kereskedőt hátrányosan érintheti, a Kereskedő jogosult a szerződés elállásától és a termékek visszaszolgáltatását követelni, amennyiben a vevő nem fizette meg a teljes vételárat.
 • A Kereskedő az alábbi fizetési módokat kínálja a vevő részére: utánvét, átutalás, készpénz, Online bankkártyás fizetés a Barion fizetési oldalán keresztül.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

Szállítási feltételek:

 • A Kereskedő az alábbi szállítási, átvételi módokat kínálja a Vevő részére: Személyes átvétel a DUPPLY Kft. üzletében (Kapcsolat), házhozszállítással a Felhasználó által megadott címre GLS-el. Az eMAG Marketplacen keresztül leadott megrendeléseket EASYBOX-ba is kérheti a Vevő.
 • A Kereskedő a GLS Hungary Kft.-vel végzi az áruk házhozszállítását, amennyiben a vevő nem személyes átvételt választ. Speciális esetben lehetőség van arra, hogy közvetlen cégünk szállítsa ki a megrendelt termékeket.
 • A GLS Hungary Kft. által végzett kiszállítások a raktárunkba történő beérkezést követő 2 munkanapon belül történnek meg. A szállítási költség Magyarország egész területén bruttó 1 700Ft. A Kereskedő akció keretében a fenti szállítási költségektől negatív irányban eltérhet.
 • A Vevő a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 • A Felek között létrejött szerződés alapján a Kereskedő az áru(k) és szolgáltatás(ok) tulajdonjogának, illetve licencjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék(ek), szolgáltatás(ok) átvételére köteles.

Kockázatátruházás:

 • Fogyasztók esetében az áru megrongálódásának veszélye az áru átadásakor száll át a fogyasztóra, még abban az esetben is, amennyiben kiszállítással történik a teljesítés. Megrongálódás esetén a Fogyasztó köteles az észrevételt jelezni a Kereskedőnek és a kiszállítást végző céggel jegyzőkönyvet felvenni.
 • Vállalkozások esetében az áru elvesztésének és megrongálódásának veszélye az átadással, rendeltetési helyre történő szállítás esetén a szállítást végző cégnek történő átadással száll át a Vállalkozásra. Abban az esetben, amennyiben a szállítás során az áru megrongálódik a Vállalkozások, Vállalkozók kötelesek jegyzőkönyvet készíttetni a szállítást végző céggel.
 • Az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő abban az esetben, amennyiben a Vevő az átvétellel késedelembe esik.

 

 

Jótállási, garanciális és elállási feltételek:

 • A Kereskedő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szavatolja, hogy az általa szállított áruk anyag- és gyártási hibáktól mentesek azzal a kikötéssel, hogy a Vevő átvételkor megvizsgálja, hogy a termékeket megfelelő állapotban vette-e át.
 • Termékszavatosság, kellékszavatosság joga, továbbiakban garancia. A Vevő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel vagy a termék gyártójával szemben garanciális igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • A Fogyasztó és a Kereskedő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Vevőt internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Vevő (Ptk. 8.1.§. (1) 3): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve RMA rendszerünkön keresztül jelezheti, vagy a letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
 • A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kereskedő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti, vagy olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Kereskedő által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ, vagy olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékek esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, vagy romlandó és minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, pl. testnyílással érintkező termékek (pl. füllhalgató, elektromos fogkefe, szájzuhany), testfelülettel érintkező kozmetikai, haj és bőrápoló termékek esetén, továbbá olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, illetve olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor, vagy olyan Kereskedői szerződés esetében, amelynél a Kereskedő a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, továbbá lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, az aktiváló kódot felhasználta, illetve hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével, továbbá nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében, továbbá lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, illetve a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Kereskedő a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
 • A kötelező jótállás időtartama tartós fogyasztási cikkek esetén értékhatártól függően a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban, amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül:
  1. 10 000 forintot elérő, de a 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év
 • A jótállás időtartama Vállalkozásoknak nyújtott tartós fogyasztási cikkek estére 1 év.
 • A Kereskedő hibás teljesítés esetén jótállás, termékszavatosság és kellékszavatosság biztosítására köteles, Polgári Törvénykönyv által előírt feltételek esetén. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, ameddig a terméket a javítás ideje alatt nem használhatta. A jótállási határidő a termék átadásának napjával kezdődik.
 • A Kereskedő jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Amennyiben a hiba a Vevő vagy harmadik fél által bizonyítottan nem megfelelő használatból, beavatkozásból ered vagy a gyártó feltételeitől eltérően használta a terméket, továbbá a termék azonosításához szükséges jelölések, illetve egyéb jelölések eltávolítása és sérülése a garancia és a jótállás azonnali megszűnését eredményezi.
 • A Fogyasztó és Kereskedő közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 • Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Kereskedő köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Kereskedő köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • Amennyiben a termék gyártói garanciával rendelkezik, másnéven kellékszavatossággal, a Kereskedő javasolja a Felhasználónak, hogy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a gyártóval a gyorsabb ügyintézés érdekében. Abban az esetben, amennyiben a gyártó nem biztosítja a szervizbe továbbítás költségét, úgy cégünk átvállalja azt. Továbbá a Kereskedő a gyártói garanciával rendelkező hibás termék átvételét és a garanciális ügyintézés lebonyolítását a vevő kérésére teljesíti.
 • Reklamáció esetén a vevő köteles pontos és részletes hibaleírást adni.

Panaszkezelés:

 • A Kereskedő célja, hogy valamennyi Szerződést pontosan és megfelelő minőségben teljesítse a Vevő felé. A Vevő panaszát a kapcsolattartási módjaink bármelyikén közölheti.
 • A Kereskedő a szóban tett panaszt azonnal kivizsgálja és törekszik megoldani. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a panaszkezelés eredményét, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő jegyzőkönyvet készít, melynek másolatát átadja a Vevőnek.
 • Az írásban tett panaszt a Kereskedő törekszik a leghamarabb írásban megválaszolni, de legkésőbb 30 naptári napon belül. A panasz elutasítása esetén a Kereskedő részletes indoklást ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válaszról készült másolatot a Kereskedő 3 évig megőrzi, továbbá az ellenőrző hatóságoknak kérés esetén bemutatja.
 • Tájékoztatjuk, hogy panasz elutasítás esetén hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet az alábbiak szerint:
  1. Fogyasztói panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
  2. Továbbá lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja: https://bekeltetes.hu/
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Kereskedőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: Az eljáró bíróságot, illetve a feleknek az adatait és perbeli állását, továbbá az érvényesíteni kívánt jogot, annak minden bizonyítékának előadásával, továbbá azokat az információkat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetősége megállapítható, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresethez csatolni kell minden okiratot, dokumentumot, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Adatvédelem és adatkezelési tájékoztatás:

Adatvédelem:

 • Személyes adatok kezelésének célja, az adatszolgáltatás indoka: A Vevő által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítése.
 • A Kereskedő és a Vevő között létrejött ÁSZF teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli a személyes adatait. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („értintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az e-mail cím.
 • A kezelt adatok köre: A Szolgáltatások nyújtása során a következő személyes adatait kezeljük: név, cím, e-mail cím, IP cím.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: A személyes adatait az Felek között az ÁSZF megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.
 • Személyes adatokat az alábbi szolgáltatóknak adjuk át: Személyes adatait a Szolgáltatások segítségével igénybe vett kiszállítást végző szolgáltatójának, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a rendelés teljesítése céljából átadhatjuk.
 • Igénybe vett adatfeldolgozók és adatkezelők: Adatait a Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) Microsoft 365 (korábbi nevén Office 365) szerverein, a Google LLC. (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) szerverein, illetve a Kereskedő saját szerverén tároljuk. További adatkezelők: GLS Hungary Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.), adatkezelés célja rendelések kiszállítása. Zendesk Inc. (Székhely: 989 Market St, San Francisco, CA 94103) adatkezelés célja ügyfélkiszolgálás weboldalon azonnali üzenetküldés által. Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA) adatkezelés célja az adatkezelő webszerverének védelme, sebessége gyorsítása.
 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: A Kereskedő nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.
 • Az Értintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében a személyes adatokhoz hozzáférjen, a személyes adatok helyesbítését kérje, a személyes adatok törlését kérje, a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje, tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak, amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
 • A kérelme nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, akkor késdelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.
 • Az Érintett hozzáférési joga:
  1. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltek vagy közölni fognak; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Helyesbítés:
  1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség;
  2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  5. a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok alapján törölni kell.
  6. A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
  2. vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  3. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  4. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  5. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatják.
 • A tiltakozáshoz való jog
  1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  1. Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei következők: egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.
 • A Tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdéssel, illetve az érintetti jogainak gyakorlását az alábbi elérhetőségen teheti meg:
  1. DUPPLY Kft. (2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42/B, [email protected], 36 23 420 094, dupply.com)
 • Egyéb adatkezelők adatvédelmi tájékoztatója az alábbi elérhetőségeken megtalálható:
  1. Microsoft: https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
  2. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
  3. Zendesk: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-notice/
  4. Cloudflare: https://www.cloudflare.com/trust-hub/gdpr/
 • Amennyiben nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: 36-1-391-1400; e-mail: [email protected]) vagy bírósághoz fordulhat.

Cookie-k (sütik) kezelése:

 • A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek a sütik nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani lehet.
 • Az adatkezelő azért használ sütiket, hogy a felhasználó böngészését segítse és felhasználói élményét növelje. Illetve a webáruház tulajdonosa a weboldal használatával kapcsolatos statisztikákat kapjon a felhasználói élmény javítása érdekében. Ilyen sütiket használ a Google és a Zendesk rendszere.
 • A webáruházunk „jelszóval védett munkamenethez használt süti”, „kosárhoz szükséges süti”, „biztonsági sütik”, „szükségszerű sütik”, „funkcionális sütik”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős süti”-ket használ, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 • A sütikkel kapcsolatos beállításokról, a sütik törléséről az alábbi oldalakon kaphat tájékoztatást:
 • Amennyiben asztali számítógépet használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  3. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
  4. Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
  1. Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
  2. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  3. Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042
 • A weboldalunkon használt sütiket, lejárati idejüket megtekintheti a böngészőjében úgy, hogy a jobb egérgombra felbukkanó menüben kiválasztja a vizsgálatot, a fejlesztői eszközökön belül kiválasztja az alkalmazás fület, ott a Cookie-kra kattintva megtekintheti az általunk használt összes sütit.

ÁSZF és Adatvédelem előző változat: https://www.dupply.com/aszf_old© 2022 DUPPLY Kft. Minden jog fenntartva.
ASZF & Adatvedelem - GYIK - Kapcsolat

Barion payment